tirsdag den 15. maj 2018

European Rock Thrush (Monticola saxatilis), 2cy male, 14 May 2018, Albæk, Gjerrild, Denmark

Fundet af John Mortensen, der i øvrigt også var finderen bag en anden smuk fugl med rød mave i det sene efterår i 2016.

Her kommer en kort beskrivelse af hændelseforløbet. Sås on-and-off i korte intervaller på taget af bygninger på Albækvej i godt halvanden time fra kl. 20.26 (hvor John Mortensen finder fuglen, han så den også i et træ og på et fodboldmål, den sås aldrig på jorden) frem til ca. 21.50, hvor den til sidst sås flyve fra taget og ind over nogle træer syd for (måske træk? den havde højde på). Kunne ikke genfindes herefter.

Første twitchere ankom ca. 21.00 og fuglen blev genfundet i ca 10 sekunder ca. kl. 21.10. Sås igen et par minutter 21.20, hvorfter den igen forsvinder. Væk indtil 21.50, hvor den sås få sekunder inden den for første gang under hele obsen flyver væk fra bygningerne og ikke ses igen.

Ud over John Mortensen, så sås fuglen af Anders Rasmussen, Carsten Olsen, Rasmus Due Nielsen og undertegnede. Stephan Skaarup Lund ser ikke fuglen, og Flemming H. Nielsen ser den i kort tid, idet den flyver væk fra bygninger.

Fuglen opholdt sig det meste af tiden på taget af bygningerne, og da der var mange blinde vinkler og vi ikke kunne gå ind imellem længerne og decideret ind i haven (hvilket var helt forståeligt), så var den væk i flere længere perioder. Vi fik heldigvis lov til at færdes på arealerne omkring bygningerne, så fugle kunne ses hver gang den sad på tagryggen og de udadvendte tagsider.

Læs med på Fugle i Østjylland på Facebook, hvor John Mortensen vil skrive om adgang m.v. om nogen vil eftersøge i morgen. Manglende udmelding da min telefon døde under obsen og senest fordi app'en fejlmelder. Dertil fokuserede vi på at holde styr på den, da andre var på vej.

fredag den 11. maj 2018

Returtræk ved Dråby

Efter flere dage med østenvind drejende vinden natten til i dag over i vest og blev kold, hvilket ofte er opskriften på et godt returtræk ned langs østkysten af Djursland med exit fra Ahl Hage på Ebeltofthalvøen. Da vejrskiftet faldt sammen med en planlagt fridag var der derfor ikke andet for end at satse og fortage et valg. Spørgsmålet er altid om dagens fugle primært vil vælge Ebeltofthalvøen fremfor ruten nord om Ebeltoft Vig henover Handrup Bakker og derfra ned over Mols Bjerge, hvilket typisk styres af hvor kraftig vinden er.

Udsigten fra Karlsbjerg op langs østkysten af Djursland med Jernhatten og Rugaard længst til højre. Bemærk Dråby Sø til venstre i billedet, hvor en Aftenfalk jagede guldsmede sammen med en Lærkefalk. Medobservatøren fandt ingen fugle og gjorde mest i af stå i vejene.


Da jeg var usikker på om vinden var kraftig nok til den østlige rute forsøgte jeg at helgardere ved at placere mig på Karlsbjerg syd for Dråby fremfor i bunden af Ebeltofthalv-øen. På den måde kunne jeg med dagens gode sigt følge begge trækruter på én gang og havde derved muligheden for flytte om nødvendigt. Halvøen er væsentlig bredere ved Karlsbjerg end længere syd på, hvorfor fuglene nemmere kan smutte uset forbi.

Kort tid efter ankomst kom den første puls med fem Røde Glenter, en sort Glente og en Aftenfalk sammen med en Lærkefalk, hvorfor dagen ligesom kom hurtigt i gang. Trækket forsatte i mere afdæmpet tempo frem til kl. 14.30, hvor en front presse sig ind syd fra og blokerede ruten. Det fik dog som det sidste en 2K han Aftenfalk og en Lærkefalk til at stoppe op for i stedet at begynde at fouragere på guldsmede ved Dråby Sø.

2K han Aftenfalk fouragerende over Dråby Sø.
2K han Aftenfalk fouragerende over Dråby Sø.
2K han Aftenfalk fouragerende over Dråby Sø.
Lærkefalk fouragerende over Dråby Sø.
Lærkefalk fouragerende over Dråby Sø.
Lærkefalk fouragerende over Dråby Sø.
Lærkefalk fouragerende over Dråby Sø.
Lærkefalk fouragerende over Dråby Sø.

torsdag den 10. maj 2018

Forårstræk i Feldballe

Dagen stod på on-and-off trækobs fra matriklen i Feldballe, hvilket i helt stille og roligt tempo med tid til kaffe og stor blå himmel kastede lidt af sig.


Det blev dog ekstra spændende sidst på dagen, hvor fronten fra vest for alvor nåede Djursland og begyndte at give de første østjyske dråber. Akkurat på kanten af fronten kom først to Havterne (art nummer 179 i Feldballe), efterfulgt af en Fikseørn i marchtempo og tre Hvepsevåger, en Lærkefalk og sidst men længe ventet en hun Aftenfalk (art nummer 180 i Feldballe).

Aftenfalken kom over plantagen mod øst i det sidste aftenryk kl. 18.40 inden regnen kort tid efter en lærkefalk. Den kredsede i medlys i flere minutter over skoven inden den fortsatte mod nordøst. Meget lys underkrop, hvorfor det måske er en 2K selvom der dog ikke umiddelbart kunne erkendes forskellige svingfjersgenerationer. Egentlig påfaldende anderledes JIZZ i kredsflugt end dagens Lærkefalke. Kraftigere krop og ikke så mursejler-agtige vinger som Lærkefalk. Om end jeg ikke ville turde bestemme arten på JIZZ alene uden dragtkarakterer.

Herunder et par dogmevideoer fra dagen med en sort Glente hhv. to Havterner.
En af to Havterner, der sidst på dagen trakt højt ind over Friland.

søndag den 4. februar 2018

lørdag den 3. februar 2018

Snow Goose (Anser caerulescens), first winter, 1 February 2018, Kolindsund, Denmark


During an assessment of the breeding populations of non-native species in Germany, Snow Goose (Anser caerulescens) was considered as an established breeding bird and given Category C1 status. In addition, the naturalized European Snow Goose population which is growing was some years ago estimated at 1,000-2,000 pairs, which equates to 2,000-4,000 mature individuals (BirdLife International 2015). Even though the species is not yet breeding in Denmark, we may also choose to include the species in Category C as vagrant individuals from fully established populations in our neighboring countries.

Snow Goose (Anser caerulescens), 1 February 2018, Kolindsund, Djursland, Denmark from Kent Olsen on Vimeo.

fredag den 20. oktober 2017

Anholt: 20. oktober 2017

Dagens tal kan ses her

To stor tornskader spredte rædsel blandt småfuglene ved fodboldbanen.
Her se to af dagens minimum ni forskellige Husrødstjerter, der bestod af to udfarvede hanner og resten hunfarvede som på billedet.
Østenvinden giver ekstra mange Bramgæs i Østjylland i disse dage, inklusiv på Anholt.  
En af dagens minimum fem overflyvende Ringdrosler.
En af dagens overraskelser var en sen forekomst af broget fluesnapper. Fuglen reagerede på playback af broget fluesnapper og lignede på alle måder en en hunfarvet broget fluesnapper med kun et lille hvidt håndrodsfelt og brun ryg/nakke.
Der er stadig mange Gransangere i krattene.
Det er ikke hverdagskost at se Vandstær på Anholt, hvor dagens fugl fouragerede i stillestående vand i en grøft syd for Lykkemosen inden den lettede og i stor højde trak mod sydvest.
Øen husede i dag mange Rødhalse.
Mellem campingpladsen og havnen rastede sidst på eftermiddagen en Sortstrubet Bynkefugl.
Mellem campingpladsen og havnen rastede sidst på eftermiddagen en Sortstrubet Bynkefugl.

mandag den 15. maj 2017

Gulirisk, 12. maj 2017, Gjerrild Nordstrand Øst

En rigtig fin morgen med trækkende Gulirisk ved Gjerrild Nordstrand Øst, hvor blev til tre forskellige trækkende øst.

Dagens første fugl:

Dagens første Gulirisk ud af tre fugle. ©: Kent Olsen

Dagens første Gulirisk ud af tre fugle. ©: Kent Olsen

Dagens første Gulirisk ud af tre fugle. ©: Kent Olsen

Dagens første Gulirisk ud af tre fugle. ©: Kent OlsenDagens anden fugl:

Dagens anden Gulirisk ud af tre fugle. ©: Kent Olsen

Dagens anden Gulirisk ud af tre fugle. ©: Kent Olsen

Dagens anden Gulirisk ud af tre fugle. ©: Kent Olsen

Dagens anden Gulirisk ud af tre fugle. ©: Kent Olsen

Dagens anden Gulirisk ud af tre fugle. ©: Kent Olsen

Dagens anden Gulirisk ud af tre fugle. ©: Kent Olsen

Dagens anden Gulirisk ud af tre fugle. ©: Kent Olsen


Dagens tredje fugl:

Kom trækkende i modlys og blev derfor ikke fotograferet. Heldigvis fangede den digitale lydoptager kaldet idet den passerede forbi obsposten.

Hærfugl, 13. maj 2017, Gjerrild Nordstrand Øst

Hærfuglen blev fundet af Lars Keller, hvor den sås trække øst over havet ret tæt på kysten, trak ind ved klinten og gik til rast ved den lille hytte øverst på klinten, hvorfra den fortsatte videre ind i landet i retning mod Gjerrild Fyr.

Jeg fandt min første Hærfugl på præcis samme dato og præcis 30 år siden, nemlig på min fødselsdag den 13. maj 1987 på Læsø.

Trak ind ved klinten, hvor den gik til rast ved hytten. Her ses den krydse ind over stranden.©: Kent Olsen.

©: Kent Olsen

©: Kent Olsen

©: Kent Olsen

©: Kent Olsen

©: Kent Olsen

©: Kent Olsen

©: Kent Olsen

Hortulan, 14.maj 2017, Gjerrild Nordstrand Øst

Dette er det sidste billeder i serien, men anbragt øverst som appetitvækker for en super dejlig fugl. Billederne herunder kommer i kronologisk rækkefølge. ©: Kent OlsenFuglen kom trækkende til øst fra og landede på stranden i nogle minutter sammen med to Hvide Vipstjerter. ©: Kent Olsen

Fuglen blev siddende på stranden i to minutter inden den fløj lidt længere mod vest. ©: Kent Olsen

Efter rast på stranden trak den lige ind over obsposten. ©: Kent Olsen

Forsatte videre mod vest, men gik ned igen ved bækken vest for obsposten. ©: Kent OlsenRastede nogle flere minutter ved bækken inden den fløj ind i den nordøstligste sommerhushave, der kort efter blev gennemfløjet af en Spurvehøg. Hortulanen sås ikke igen er formentlig trukket videre mod vest. ©: Kent Olsen

©: Kent Olsen

©: Kent Olsen

©: Kent Olsen